V & O

Koliko časa bom ostal v strokovnem centru?

Če mladostnika v strokovni center/stanovanjsko skupino napoti družinsko sodišče, je čas, ki ga preživi pri nas, odvisen od vzroka napotitve.

Sodišče za mladoletne v kazenskih zadevah napoti mladostnika v strokovni center za dobo šest mesecev do največ treh let. Sodišče od mladostnika, ki mu izreče takšen ukrep, pričakuje, da bo v tem času odpravil vzroke, ki so ga pripeljali v center. Pogosto je zaključek bivanja v centru povezan z zaključkom šolanja, ki traja dve leti. Strokovni center lahko da sodišču predlog za spremembo vzgojnega ukrepa tudi prej, če je mladostnik v času bivanja v centru pokazal, da je naredil napredek: da ni več kaznivih dejanj in da se je vedenje izboljšalo.

Kakšni so prispevki staršev?

Bivanje, hrana v centru in delovna oblačila se za zdaj krijejo iz programa MIZŠ. Enako tudi vsi izleti, obiski predstav. Strošek staršev je vožnja domov (MIZŠ subvencionira prevoze) med vikendi ter izhodi iz centra, na katere je napoten mladostnik s strani staršev, na lastno pobudo, zaradi obveznosti na sodišču, kadar predstavnik centra ni vabljen, ali obiskov pri specialistih in podobno.

Ali grem lahko za vikend domov?

Mladostnice in mladostniki nastanjeni v stanovanjskih skupinah preživljajo vikende v domačem okolju, če je to možno. Za vikende ostajajo v skupini le, kadar imajo organizirane doživljajske aktivnosti.

Mladostniki v matični enoti centra praviloma med vikendi odhajajo domov. Odhod je v petek ob 14:00, vračanje v nedeljo do 20:00. Če mladostnik med tednom krši pravila, se lahko zgodi, da mora vikend v celoti ali delno preživeti v centru.

Ali lahko uporabljam mobilni telefon?

Da, ampak samo v prostem času, ko ni drugih aktivnosti. Uporaba mobilnih telefonov in drugih osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem je urejena s pravili strokovnega centra.

Ali lahko pridejo na obisk prijatelji?

Na obiske lahko prihajajo le ožji sorodniki. V izjemnih primerih lahko pridejo na obisk tudi drugi posamezniki. Za vse obiske se je potrebno vnaprej dogovoriti s strokovnimi delavci centra.

Ali se starši morajo udeleževati dogodkov, na katere so vabljeni?

Nujno je, da ste starši prisotni ob ogledu, sprejemu in na timskih sestankih. Prav tako je zaželeno, da pridete na roditeljske sestanke. Nujno je, da se slišimo po telefonu in izmenjamo informacije o tem, kako gre vaši mladostnici oziroma mladostniku doma in v strokovnem centru. Zaradi vaših otrok/mladostnikov je pomembno, da ste prisotni na prireditvah, ki jih organiziramo.

Vaš otrok/mladostnik bo cenil, če ga boste poslušali in gledali, ko bo imel nastop. Zavedati se moramo, da je napredek mladostnika brez podpore in sodelovanja staršev pogosto le majhen ali pa ga ni.

Ali je ogled pred sprejemom nujno potreben?

Kljub temu, da so mladostniki pogosto prisiljeni, da pridejo v center, menimo, da je prav, da se pripravijo na prihod k nam, da se pogovorimo o načinu dela, strahovih in pomislekih.

Le pozitivno motiviran mladostnik bo uspešno zaključil bivanje v centru.

Ali je možno, da ne obiskujem nobenega šolskega programa?

V stanovanjskih skupinah otroci/mladostniki obiskujejo redne programe okoliških šol. Mladostnik mora biti vključen v eno od oblik izobraževanja. Obstaja tudi alternativna možnost redne zaposlitve, če so izpolnjeni določeni pogoji.