Jadranje

Projekt »Jadranje za jutri« sodi med doživljajsko pedagoške projekte, ki so namenjeni pomoči otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji. S projektom smo in bomo otrokom in mladostnikom omogočili doživetja, za katera so iz različnih vzrokov prikrajšani. Pri udeležencih se tekom projekta razvija in vzpodbuja medsebojno sodelovanje, solidarnost, empatija, tekmovalni duh, vzdržljivost ob ekstremnih naporih, premagovanje naravnih ovir, razvija se občutek za signale v zvezi s skupinskimi in individualnimi procesi, fleksibilnost. Z velikim izborom iger, delavnic, vaj in orientacije, se osvaja veščine vodenja tesnih in intenzivnih odnosov med udeleženci projekta, pedagogi in skipperji (medgeneracijski odnosi). Velika pozornost je posvečena razvijanju in krepitvi temeljnih vrednot, medsebojne strpnosti, pomoči, učenju sobivanja, sodelovanja, odprte komunikacije. Jadrnica kot majhen prostor sama omogoča in prisili posameznike, da v konfliktnih situacijah poiščejo konsenz, samostojno in odgovorno sprejemajo in izvajajo delovne naloge, se znajdejo v različnih situacijah.

Sam program projekta »Jadranje za jutri«je oblikovan tako, da v končni fazi dela daje pozitivne rezultate na področju pozitivne samopodobe otroka/mladostnika, socializacije, razvijanju samostojnosti, zmanjševanju socialne izključenosti otrok in mladostnikov. Poleg vsega naštetega za samo delo v skupini predstavlja velik pomen krepitev pripadnosti skupini. Učinki so dolgoročni in se pokažejo takoj. Ne nazadnje se otroci/mladostniki naučijo praktičnih jadralnih znanj in veščin, kalijo se v skrbi samega zase (osebna higiena), kuhanju, pospravljanju, učijo se konstruktivnega zapolnjevanja prostega časa in prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja. Ta pozitivna spoznanja nas usmerjajo in nam narekujejo, da je tak način dela še posebno učinkovit pri populaciji otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so institucionalno obravnavani zaradi čustvenih in vedenjskih težav.

Projekt »Jadranje za jutri« kot večletni projekt tako ponuja in usposablja v veščinah in znanjih, ki so potrebni za uspešno plovbo skozi življenje.

Vsi, ki vas zanima, kako je jadranje potekalo, si lahko preberete prispevka Jadranje za jutri 2013 in Jadranje za jutri 2014.

Jadranje organizira in vodi:
Katarina Sekne