Postopki

 

 

Kdo in kdaj

V naš zavod prihajajo čisto običajni fantje in dekleta iz cele Slovenije, ki obiskujejo osnovno šolo in imajo težave. Največkrat so bili učno manj uspešni, neopravičeno so izostajali od pouka, bili so pogosteje v konfliktih z vrstniki, starši, učitelji. Starši so poskušali reševati probleme na številne načine, a niso bili učinkoviti.

Če se znajdete v taki situaciji

 

Ogledi

Preden otroka sprejmemo v naš zavod, želimo, da si skupaj s starši in predstavniki Centra za socialno delo zavod ogleda, se z nami pogovori in vpraša vse, kar ga zanima. Uradno namestitev uredi pristojni svetovalec Centra za socialno delo tiste občine, kjer otrok biva.

Več o tem

Preventiva

Mobilna služba izvaja program, ki je namenjen otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, ki se jim situacija zaradi različnih razlogov (izostajanje iz šole, šolska neuspešnost, vedenjske težave, kazniva dejanja, vzgojna nemoč staršev, zloraba drog) zaplete do te mere, da si poiščejo zunanjo pomoč. Zaposleni v zavodu nudimo svetovalno pomoč staršem, otrokom in družini na domu ali v vzgojnem zavodu. 

Kako poteka

 

Poodpustna obravnava

Zaposleni pred odpustom mladostniku in njegovim staršem ponudimo program spremljanja po odpustu. Cilje programa zapišemo v pogodbo o sodelovanju, ki jo podpišemo in pošljemo v vednost pristojnemu centru za socialno delo. Glede na potrebe mladostnika in njegovih staršev, poteka spremljanje po dogovoru, v obliki pogovorov, svetovanj, podpore (pri iskanju službe, stanovanja), spodbujanja aktivnega vključevanja v družabno življenje, spodbujanje osamosvajanja in aktivacije veščin potrebnih za samostojno življenje.

Več informacij