Preventiva

Mobilna služba izvaja program, ki je namenjen otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, ki se jim situacija zaradi različnih razlogov (izostajanje iz šole, šolska neuspešnost, vedenjske težave, kazniva dejanja, vzgojna nemoč staršev, zloraba drog) zaplete do te mere, da si poiščejo zunanjo pomoč.

Zaposleni v strokovnem centru nudimo svetovalno pomoč staršem, otrokom in družini na domu ali v strokovnem centru. Razgovori in spremljanja potekajo glede na potrebe.

Na podlagi izražene potrebe, stopimo v stik z družino in opravimo uvodni razgovor ter podamo kratko diagnozo stanja. Nato pripravimo pogodbo o svetovanju in spremljanju v kateri zastavimo cilje, pogostost srečanj, kraj srečanj, vmesne evalvacije, ipd. Pogodbo damo v vednost pristojnemu centru za socialno delo.