Vzgojni zavod Kranj

 

Vzgojni zavod Kranj je javni zavod namenjen vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja.
Zavod organizacijsko in vsebinsko deluje od leta 1994, in sicer v okviru devetih stanovanjskih skupin, ki so locirane na področju Preddvora, Kranja, Škofje Loke, Reteč in Lesc.  Sprejemamo fante in dekleta.

V stanovanjskih skupinah živijo otroci in mladostniki v starosti od sedem do osemnajst let, ki zaradi čustvene, socialne in vzgojne ogroženosti v družini in okolju potrebujejo izven družinsko namestitev.

Svetovanje

Svetovanja, sprejemi, preventivna pomoč in poodpustna obravnava.

 

Vzgoja

Sedem stanovanjskih skupin, intenzivna enota in mladinsko stanovanje.

 

Programi

Zavod si prizadeva razvijati znanje, programsko ponudbo in druge pobude v smeri kakovostnega pristopa k družini in njenim članom v procesih posredovanja vzgojne pomoči.  Otrokom zagotavlja pogoje za uspešno šolanje in zdrav osebnostni razvoj, družinam pa drugo potrebno strokovno in človeško pomoč.

Pod okrilje zavoda spada sedem stanovanjskih skupin, ena je namenjena dovolj odgovornim mladostnikom, da lahko samostojno obiskujejo zunanje šole, intenzivna enota pa je namenjena mladostnikom, ki potrebujejo individualno obravnavo pri vzgoji. 

 

Postopki

V naš zavod prihajajo čisto običajni fantje in dekleta. Največkrat so bili v šolah učno manj uspešni, neopravičeno so izostajali od pouka, bili so pogosteje v konfliktih z vrstniki, starši, učitelji. Starši so poskušali reševati probleme na številne načine, a niso bili učinkoviti.

Če se znajdete v takšni situaciji ali jo opazite pri otroku oziroma mladostniku, se obrnite na pristojni Center za socialno delo, ki formalno in pravno uredi vse potrebno za namestitev otroka oziroma mladostnika v zavod. 

O Vzgojnem zavodu Kranj

VZ Kranj je javni zavod, namenjen vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja. Deluje v okviru devetih stanovanjskih skupin, ki so locirane na področju Preddvora, Kranja, Škofje Loke, Reteč in Lesc.

 

Stanovanjske skupine

Vzgojni zavod Kranj sestavlja devet stanovanjskih skupin:SS Črnava (Preddvor), SS Kranj, SS Mlaka, SS Stražišče, SS Škofja Loka, SS Reteče, SS Lesce, SS Valjavčeva in SS Dražgoška. Gre torej za devet dislociranih enot, ki imajo skupno upravo v Stražišču.

Aktivnosti

Vzgojni zavod Kranj poleg vsakodnevnega programa znotraj stanovanjskih skupin otrokom in mladostnikom nudi široko paleto najrazličnejših aktivnosti na ravni celega zavoda: adrenalinske aktivnosti, jadranje, likovno udejstvovanje, poletni tabor, šolo plavanja, šolo smučanja …

 

Svetujemo in nudimo strokovno pomoč

Od leta

Strokovnih delavcev

Podpora in svetovanje

Zadnje objave

Likovno druženje v Višnji Gori

Likovno druženje v Višnji Gori

V četrtek, 20. 4. 2023, je v Višnji Gori potekalo vsakoletno, tradicionalno druženje mladih umetnikov in umetnic iz vzgojnih zavodov. Motive in navdih smo iskali v samem jedru Višnje Gore, kjer smo tudi našli prostor za ustvarjanje. S svojimi slikami so se predstavile...

Tekmovanje iz peke potice

Tekmovanje iz peke potice

Soboto po Veliki noči je Lesaffre Slovenija organiziral natečaj za Naj Fala potico 2023. Iz našega zavoda sta se tekmovanja udeležili dve mladostnici, za kateri je bila to čudovita izkušnja, saj sta sodelovali v tekmovanju »starejših« oseb, z izjemo redkih vse nad...

Potrebujete dodatne informacije?

 

4 2315 041

ravnatelj@vz-kranj.si