Mladinsko stanovanje

 

Osnovni cilj programa je omogočiti uspešen prehod mladostnikov iz stanovanjske skupine v samostojno življenje. Namenjen je mladostnikom in mladostnicam po dopolnjenem 18. letu starosti, ki se predvsem zaradi bivanjskih razlogov ne morejo vključiti nazaj v matično okolje, so pa še vedno v procesu zaključevanja šolanja ali iskanja prve zaposlitve. Prav tako še vedno izražajo željo po nadaljevanju obravnave v strokovnem centru.

Posamezniki so še vedno deležni ustrezne pomoči in podpore pri skrbi za lastno eksistenco, pri vključevanju v lokalno skupnost, pri navezovanju stika z družino in vzpostavljanju socialne mreže ter pri reševanju osebnih težav in načrtovanju lastne prihodnosti. Gre torej za krepitev in preizkušanje življenjskih kompetenc pridobljenih v času strokovne obravnave v stanovanjski skupini. Mladostnik ima priložnost, da s sodelovanjem in podporo mentorja zgradi trdne temelje za sestop iz zadnje stopničke v morje samostojnih odločitev in odgovornosti življenja.

V programu mladinskega stanovanja se dogovorno vključi vsak mladostnik oziroma mladostnica posebej, kar pomeni, da se pred samo vključitvijo v program natančno določijo pogoji in čas obravnave v programu mladinskega stanovanja. Mladostniku oziroma mladostnici se pomaga pri iskanju začasnega bivališča ter določi časovni in vsebinski obseg vključevanja v program stanovanjske skupine. Program se običajno zaključi, ko vzgojitelji skupaj z mladostnikom/mladostnico glede na potek razvoja ugotovijo, da formalna oblika obravnave v posameznem primeru ni več potrebna.

Mladinsko stanovanje Strokovnega centra Kranj se nahaja v Kranju. Stanovanje je primerno za nastanitev do štirih mladostnikov. Namenjeno je poodpustnem nadaljevanju programa v smislu spremljanja in nudenja podpore mladostniku, ki še ni povsem pripravljen na integracijo v družbo in/ali ima doma razmere nespodbudne ali pa celo takšne, da bi pomenilo vztrajanje v domačem okolju za mladostnika nepopravljivo škodo.