Projekt NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ – vzorčni model in smernice

 

V Sloveniji nimamo sistemsko osmišljenih in ovrednotenih pristopov k medvrstniškemu nasilju.
Projekt bo zato razvil vzorčni model in smernice za sistemsko preprečevanje in obravnavanje medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ). Njegovo izhodišče bo preseganje pojmovanja nasilja kot problema zgolj šolskega okolja. Tako bo oblikovan in preizkušan model, v katerega bodo poleg VIZ zajete še državne in nevladne organizacije, ki delujejo v lokalni skupnosti (kot npr. center za socialno delo, občina, lokalno društvo tabornikov, mestno gledališče). Cilj projekta je zmanjšati nasilje v šoli s skupnim delovanjem lokalne skupnosti. Norveški partner, ki promovira demokratično šolsko okolje, bo prispeval primere dobrih praks tako oblikovanih modelov na Norveškem.
Takšen pristop bo prispeval tudi k razvoju nacionalne strategije, usmerjene k bolj celovitemu spoprijemanju z nasiljem.
Ciljne skupine so učenci osnovne šole, vzgojnega zavoda, njihovi starši in strokovni delavci.

Partnerji v izvajanju projekta:

  • Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (nosilec projekta)
  • Osnovna šola Simona Jenka Kranj
  • Dnevni center za mlade in družine Škrlovec (CSD Kranj)
  • Vzgojni zavod Kranj
  • Mestna občina Kranj
  • Društvo za nenasilno komunikacijo
  • Europen Wergeland Center (Norveška)

Vabimo vas, da si ogledate tudi letak o projektu!

Koordinatorka projekta:
Staša Sitar

Delavka na projektu:
Tina Kralj

NasVIZ-logo