Ogledi

Preden otroka sprejmemo v naš center, želimo, da si skupaj s starši in predstavniki Centra za socialno delo zavod ogleda, se z nami pogovori in vpraša vse, kar ga zanima. Uradno namestitev uredi pristojni svetovalec Centra za socialno delo tiste občine, kjer otrok biva. Ko pride otrok v center, je pred njim težka naloga. Poleg glavne obveznosti, to je šola, ima tudi več drugih nalog – od pospravljanja in urejanja bivalnih prostorov, do učenja socialnih veščin v skupini.

Menimo, da vsak otrok prispeva po svojih močeh k temu, da bi doma in v zavodu lažje živeli skupaj in se pri tem čim bolje počutili.

Zavedamo se, da čeprav pogosto izgleda, da ima problem samo eden, lahko le v skupnem opredeljevanju problemov in ciljev (tako z otroki, starši in drugimi strokovnimi delavci), najdemo take rešitve, ki so najboljše v tistem trenutku ter za vse najbolj sprejemljive.