Intenzivna enota 

 

 

 

Mladostnika namestimo v intenzivno enoto, ker v matični enoti ne dosega zastavljenih ciljev in ima težje oblike vedenjskih in čustvenih motenj in/ali psihične težave.

Program je namenjen mladostniku, da bi dobil, kar mu v preteklosti morda ni bilo nudeno ali omogočeno (dodatno pozornost, pomoč, prilagoditev dela njegovim potrebam in sposobnostim ter odpravljanje pomanjkljivosti).

Med trajanjem programa starši sodelujejo z vzgojitelji (načrtovanje in analiza preživljanja vikendov, praznikov in počitnic, povratne informacije o sodelovanju med tednom, dosegljivost preko telefona, udeležba na timskih sestankih).