Opis in koncepti

 

 

Vzgojni zavod Kranj je namenjen otrokom in mladostnikom z motnjami v vedenju in čustvovanju. Skušamo jim pomagati in jih usmerjati pri odpravljanju težav, ki so jih pripeljale v zavod.

Zavod je sestavljen iz devetih enot. Pod okrilje zavoda spadajo stanovanjske skupine v Kranju, Stražišču, Preddvoru, Lescah, Retečah, Škofji Loki in Kranju. Ena od treh Kranjskih enot je namenjena dovolj odgovornim mladostnikom, da lahko samostojno obiskujejo zunanje šole, intenzivna enota Valjavčeva pa je namenjena mladostnikom, ki potrebujejo individualno obravnavo pri vzgoji. Zavod sprejema dekleta in fante.

Zavod si prizadeva razvijati znanje, programsko ponudbo in druge pobude v smeri kakovostnega pristopa k družini in njenim članom v procesih posredovanja vzgojne pomoči.  Otrokom zagotavlja pogoje za uspešno šolanje in zdrav osebnostni razvoj, družinam pa drugo potrebno strokovno in človeško pomoč.