Mobilna služba

 

Mobilna služba je program za pomoč otrokom in mladostnikom, ki imajo težave v vedenju in čustvovanju ter potrebujejo podporo in usmeritev v procesu odraščanja. V okviru tega programa nudimo svetovanje staršem in družinam pri reševanju vzgojnih, vedenjskih, čustvenih, učnih, identitetnih in drugih težav ali preprečevanju njihovega stopnjevanja.

Intervencije izvajamo pri naslednjih oblikah vedenja: odklanjanje šole, agresivna ali samodestruktivna vedenja (samopoškodbeno vedenje, motnje prehranjevanja), izstopajoči čustveni izbruhi, beganje od doma, pretirana uporaba elektronskih naprav ipd.

Program je namenjen otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, ki se jim situacija zaradi različnih razlogov (izostajanje iz šole, šolska neuspešnost, vedenjske težave, kazniva dejanja, vzgojna nemoč staršev, zloraba drog) zaplete do te mere, da si poiščejo zunanjo pomoč.

Zaposleni v strokovnem centru nudimo svetovalno pomoč staršem, otrokom in družini na domu ali v strokovnem centru. Razgovori in spremljanja potekajo glede na potrebe.

Na podlagi izražene potrebe, stopimo v stik z družino in opravimo uvodni razgovor ter podamo kratko diagnozo stanja. Nato pripravimo pogodbo o svetovanju in spremljanju v kateri zastavimo cilje, pogostost srečanj, kraj srečanj, vmesne evalvacije, ipd. Pogodbo damo v vednost pristojnemu centru za socialno delo.