Poodpustna obravnava

Zaposleni pred odpustom mladostniku in njegovim staršem ponudimo program spremljanja po odpustu. Cilje programa zapišemo v pogodbo o sodelovanju, ki jo podpišemo in pošljemo v vednost pristojnemu centru za socialno delo.

Glede na potrebe mladostnika in njegovih staršev, poteka spremljanje enkrat tedensko do enkrat na tri tedne v obliki pogovorov, svetovanj, podpore (pri iskanju službe, stanovanja), spodbujanja aktivnega vključevanja v družabno življenje, spodbujanje osamosvajanja in aktivacije veščin potrebnih za samostojno življenje.

Pomemben aspekt je ohranjanje kvalitetnega odnosa z znano osebo – strokovnjakom iz zavoda, na katero se lahko obrne v primeru stiske.