Kdo in kdaj

V naš center prihajajo čisto običajni fantje in dekleta, ki obiskujejo osnovno šolo in imajo težave. Največkrat so bili učno manj uspešni, neopravičeno so izostajali od pouka, bili so pogosteje v konfliktih z vrstniki, starši, učitelji. Starši so poskušali reševati probleme na številne načine, a niso bili učinkoviti.

Če se znajdete v takšni situaciji ali jo opazite pri otroku oziroma mladostniku, se obrnite na pristojni Center za socialno delo, ki formalno in pravno uredi vse potrebno za namestitev otroka oziroma mladostnika v zavod. Pobudo za namestitev otroka v zavod lahko da: družina, šola, svetovalni center, mentalno higienski dispanzer ali center za socialno delo.