Izobraževanje

Goriup, Mojca
AD/HD: motnja pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo (pdf, powerpoint)

Srečanje strokovnih delavcev VZ Kranj in centrov za socialno delo, 25. maj 2010 (word, pdf)

Oman, Mateja (2011)
Doživljanje institucionalnega nasilja z vidika otrok in mladostnikov, nameščenih v vzgojni zavod (pdf, powerpoint)

Ivanuša, Špela (2016)
Vzgojni program intenzivne mobilne socialno-pedagoške obravnave (pdf)

Ločičnik, Gašper (2016)
Priprava mladostnikov v zadnjem obdobju bivanja v vzgojnem zavodu na samostojno življenje (pdf)

Panjan, Klavdija (2016)
Mladinsko stanovanje za mladostnike po odhodu iz stanovanjskih skupin: diplomsko delo (pdf)

Gregorač, Andrej; Kralj, Tina in Oman, Mateja (2017)
Osredotočimo se na razvijanje potencialov, ne na odpravljanje primankljajev: koncept, vreden razmisleka (pdf)

Dolinar, Tjaša (2017)
Podpora mladostnikom pri prehodu iz zunajdružinske oskrbe v samostojnost (pdf)

Jurič, Romana (2018)
Kritična presoja klasifikacije čustvenih in vedenjskih motenj otrok in mladostnikov v vzgojnih ustanovah (pdf)

Kristan, Nika (2019)
Osamljenost in socialne mreže pri mladostnikih v institucionalni vzgoji (pdf)