Šola plavanja

Plavalni tečaj je bil prvič organiziran že leta 1998. Po nekaj letni prekinitvi smo ga ponovno začeli izvajati leta 2002. Tako je vsako leto po jesenskih počitnicah postala praksa, da za otroke in mladostnike SC Kranj poteka plavalni tečaj v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju in traja dva meseca.
Plavalna vadba je namenjena vsem otrokom in mladostnikom SC Kranj z zdravstvenimi indikacijami ter tistim, ki ne znajo plavati oziroma imajo slabo plavalno znanje.
Namen plavalnega tečaja je, da bi bili vsi otroci in mladostniki, ki so nastanjeni v stanovanjskih skupinah SC Kranj, prilagojeni na vodo, da bi znali neprekinjeno preplavati 25 metrov v poljubni tehniki, da bi izpopolnili plavalno znanje in da bi koristno preživeli prosti čas.

Šolo plavanja organizirata in vodita vaditeljici plavanja:
Saša Gorenc Košir in Saša Rozman Berce