Stanovanjska skupina Dražgoška (Stanovanje 2)

V Kranju ima Vzgojni zavod Kranj mladinsko stanovanje. Celotno skupino sestavljajo: dve vzgojiteljici in do štirje mladostniki, ki so še vedno deležni ustrezne pomoči in podpore.

Stanovanje blizu mestnega središča je namenjeno mladostnikom in mladostnicam, ki se predvsem zaradi bivanjskih razlogov ne morejo vključiti nazaj v matično okolje, so pa še vedno v procesu zaključevanja šolanja ali iskanja prve zaposlitve. Prav tako še vedno izražajo željo po nadaljevanju obravnave v vzgojnem zavodu.